b2b@amcwroclaw.pl  +48 71 342 87 44+48 609 488 586
  Rejestracja     Logowanie

FALLER Dawni Znajomi

Product

F120224 (R-) Budka dróżnika (typ pruski)

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 14,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F130450 (R-) Kancelaria "Dr Pohl"

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 41,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F130454 (R-) Kamienica z winiarnią

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 24,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F130480 (R-) Kamienica -Bank "Sparkasse"

Dostępność: Dostępność w magazynie: TAK

SCD 39,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F130966 (R-) Wieża telewizyjna

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 99,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F190161 (R-) Zestaw Lot balonem

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 39,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F190276 (R-) Wytwórnia kruszyw

Dostępność: Dostępność w magazynie: TAK

SCD 34,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F212110 (R-) Dworzec Feuerbach

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 33,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F222147 (R-) 2 kanały rewizyjne

Dostępność: Dostępność w magazynie: TAK

SCD 19,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F222148 (R-) Pomost do zsypu węgla

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 21,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F222149 (R-) Stanowisko odszlakowania, z suwnicą

Dostępność: Dostępność w magazynie: TAK

SCD 29,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F222179 (R-) Rampa przeładunkowa, z żurawikiem

Dostępność: Dostępność w magazynie: TAK

SCD 14,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F222185 (R-) Fabryka

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 59,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"

Product

F222576 (R-) Wiadukt kolejowy

Dostępność: Dostępność w magazynie: NIE

SCD 22,99 € zestaw "Dawny Znajomy 2024"